ภาครัฐที่คาดการณ์ไว้จะสะท้อนให้เห็นในการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม สร้างงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ภาครัฐที่คาดการณ์ไว้จะสะท้อนให้เห็นในการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม สร้างงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาความยั่งยืนทางการคลัง

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ Sub-Saharan Africa ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเจ้าหน้าที่อาวุโส นักวิชาการ ผู้บริหารธุรกิจ และบุคคลภาคประชาสังคมจากแอฟริกากลางและตัวแทนของสถาบันการเงินระหว่างประเทศรวมตัวกันที่เมืองยาอุนเด ประเทศแคเมอรูน เมื่อวันที่ 10 มีนาคมสำหรับการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง“การเงินในอนาคต: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแอฟริกากลาง”

เหตุการณ์หนึ่งวันจะตรวจสอบทางเลือกสำหรับการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รวมถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่และส่งเสริมทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เหตุการณ์ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของทุนเอกชนในการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยินว่าการตอบสนองของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งนั้นขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงควรดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปที่มุ่งปรับปรุงธุรกิจและบรรยากาศการลงทุน การป้องกันที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทบทวนความเสี่ยงที่รัฐบาลต้องเผชิญ ก็มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนการประชุมพิจารณาประเด็นหลักหลายประการ

รวมถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาเงินทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะจากทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังสำหรับการลงทุน โครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติและระดับภูมิภาค และทางเลือกทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่ของแอฟริกากลางยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค พวกเขาเห็นพ้องกันว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสามารถเพิ่มการเติบโต เพิ่มผลผลิต และช่วยลดความยากจน อย่างไรก็ตาม พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างและอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายสูง และบ่งบอกถึงความต้องการทางการเงินจำนวนมากในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและการบำรุงรักษาในภายหลัง

สำหรับประเทศในแอฟริกากลาง การเพิ่มการลงทุนโดยไม่สร้างหนี้มากเกินไปจะยังคงเป็นความท้าทายด้านนโยบายที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่ากลยุทธ์การจัดการหนี้ที่ดีมีความสำคัญเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com